Rengöring av orientaliska mattor

tips på att rengöra orientaliska mattor

Generellt sett görs orientaliska mattor av ylle och genom en mödosam process av handvävning som skapar ett färgglatt, invecklat och mycket stiliserat utseende. Mattorna kan hängas på väggen eller läggas ut på golvet för funktionalitet eller dekoration.

Rengöring av orientaliska mattor och underhåll

När människor tänker på orientaliska mattor föreställer de sig mattliknande material som har tjockare väv och asiatiska- eller mellanöstern mönster. Orientaliska mattägare föreställer sig dock dyrbara mattor som är dyra att rengöra men ännu dyrare att underhålla. Det beror på att tygerna som används ofta är tjocka, naturliga och mjuka, vilket betyder att det inte räcker med lite underhåll men för mycket kan förstöra väven och mattan.

Det är bättre att förhindra någonting än att åtgärda det i efterhand; det gäller även rengöring av orientaliska mattor, vilket börjar med att förhindra smuts att komma i kontakt med mattan. Om den ligger på golvet bör skor och tofflor lämnas utomhus. Ett användbart tips är att lägga orientaliska mattor på platser där de syns tydligt, men där människor inte rör sig för mycket för att förhindra förslitning.

Tricket är att veta när en orientalisk matta behöver rengöras

Rengöring av orientaliska mattor bör göras sparsamt eller endast om det behövs. Professionell rengöring rekommenderas för väldigt dyra mattor. Tricket är att veta när en orientalisk matta behöver rengöras. Ett användbart tips är att komma ihåg att orientaliska mattor har normalt en viss nivå av damm och lösa fibrer på sig. Men om mattan lyfts upp och en lätt knuff på baksidan skapar ett dammoln, eller om dammet flödar i nederdelen av mattan, behöver den rengöras. Som med alla dyrbara saker är professionell hantering rekommenderad men personligt underhåll behövs ändå göras regelbundet. Här är några användbara tips för att för egen del rengöra orientaliska mattor.

Tips för att för egen del rengöra en orientalisk matta

Regelbunden dammsugning bör göras på båda sidor av mattan. Detta eftersom damm för det mesta byggs upp på båda sidor och sedan lägger sig på golvet. Att skaka mattan för mycket med dammsugaren och borsttillbehöret bör göras med måtta, försiktighet och regelbundna drag per kvadrant. Regelbunden dammsugning är den bästa metoden att rengöra mattan om den hänger på väggen.

Spill bör torkas bort så fort som möjligt för att förhindra fläckar och odörer tar sig in i mattan. Ju längre spillet eller fläcken lämnas i mattan, ju svårare är det att ta bort det och skingra lukten. Ett mycket användbart tips för att rengöra orientaliska mattor är att spola kallt vatten på den drabbade ytan, och ta särskild hänsyn till att rengöra enbart där det fläckats. Rengöringsmedlet som applicerats ska sköljas bort efter instruktion, eftersom det kan missfärga mattan om det lämnas en längre tid. Efter sköljning är det viktigt att suga upp det med en handduk, och sedan låta mattan hänga på en väl ventilerad plats tills den är helt fri från fukt.

Förvaring av mattan

Om en orientalisk matta ska förvaras bör den rullas, inte vikas ihop, och täckas med rena och torra material av tyg. Sedan bör mattan läggas i ett torrt utrymme med några malkulor. Att använda plastmaterial och/eller vakuumbehållare är inte bra för de kan stänga in fukt som kan orsaka mögelbildning. Mattan behöver lite luftcirkulation. Till sist, kom ihåg att rengöringen av en orientalisk matta inte behöver vara dyr om den underhålls ordentligt. Du kommer spara både tid och slippa betala ett högt pris för en professionell rengöring.

Ta kontakt med en billig städfirma i Södertälje för mer råd.